آخرین مطالب / بایگانی دسته «حدیث تصویری»

۲۶ دی, ۱۴۰۰

کلیپ حدیث

 انقلاب ما هرچه زخم خورد از داخلی های تندرو، بی منطق، و بی تقوا خورد برشی از فیلم …