آخرین مطالب / بایگانی دسته «صوت»

25 مهر, 1401

گوش کنیم…

سالی  شاااید یک دفعه یه سریالی رو دنبال کنم . که ایندفعه قرعه خورد به نام بی همگان …

30 اردیبهشت, 1401

علیرضا قربانی – خیال خوش

تو آه منی اشتباه منی؛ چگونه هنوز از تو میگویم تو همسفر نیمه راه منی؛ چگونه هنوز از …