آخرین مطالب / بایگانی دسته «صدا»

۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۱

علیرضا قربانی – خیال خوش

تو آه منی اشتباه منی؛ چگونه هنوز از تو میگویم تو همسفر نیمه راه منی؛ چگونه هنوز از …