گزارش تصویری ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح این ده روز و اتفاقات متفاوت ترین راهپیمایی ۲۲ بهمن بماند برای فردا ان شاءالله، در مطلب بعدی…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.