صلی الله علیک یا علی ابن موسی الرضا

شیوه نامه ها باعث شده بود هر چهار صندلی جای دو نفر باشد ، البته که چه خوب شد برای ما و عده ای، برای ما چون قرار بر این شد هرکس چشمش به جمال گنبد روشن شد دوربین به دستش برسد و لحظه ای که سال ها منتظر ثبت کردنش بودم را ثبت کند، و برای عده ای چون همیشه توفیق نشستن کنار پنجره هواپیما نصیب نمی‌شود! و البته اگر بشود باید خدا خیلی خاطرت را بخواهد که جایت روی بال نباشد!
.
القصه این که همه کنار پنجره و به نوعی دیگر همه توی پنجره! غیر از همان هایی که خدا خاطرشان را نخواسته بود! ( کنار پنجره بودن رو هم باید مثل بند کفش خواستن از خدا خواست)
.
من که نااُمید شدم، قسمت کوه و دشت سهم ما شده بود…
هنوز هواپیما با زمین موازی نشده بود، صدای حمیدرضا گفتن که با صدای موتور ملخی هواپیما قاطی شده بود به گوش های باد گرفته‌ی ما رسید…
.
بند دوربین از عجله به دسته ی صندلی گیر کرد ولیکن صفرا بودن و عکس العمل های تند داشتن مزیتیست بر معایب این طبع…
دوربین را گرفت به گمانم چند بار صدای آینه و شاتر به گوش رسید. و نهایت این قاب شد روزیِ ما…
که هرچه تا به حال ثبت شده است همه قاب هایی هستن که شما در نهایت زیبایی خلق کرده اید ، ای نزدیک تر از حبل الورید…
.
پ ن: خوش به حالت که به نام خودت ثبت کردی 
پ ن: همیشه وقتی دلچسب تر میشه که نه یکی از این اتفاقاتی که اصلا تصادفی نیست که خیلی بیشتر از این ها رو رقم بزنن و از اول تا آخر سفر دستِ خدا دیده بشه ، وگرنه زندگی بدونِ دیدن نشونه هاتون از هر تراژدی ای غمگین تر و غیر قابل تحمل ترِ
.
صلی الله علیک یا علی ابن موسی الرضا
متی ترانا و نراک یاصاحب الزمان
.
والسلام.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.