اربعین ۱۴۴۴

به راهی میرویم که همه حول یک محور جمع شده اند “حسین”
از دوستدارانی که خلاف نظر رهبر و ولیشان لخت و عریان زیر پرچمت سینه میزنند
از قمه زنانی که برای شما سرها شکسته اند و وقتی از تاثیر بد این کار در اذهان دیگر انسان های این کره ی خاکی حرف میزنیم با همان قمه به جانت میوفتند
به راهی میرویم که یک شیخ انگلیسی یکی از بزرگترین موکب ها را در مسیر پیاده روی دارد. بماند که بودجه ی خوراک و تجهیزات موکب از کجا تامین میشود!
به راهی میرویم که شاید نزدیک به نیمی از جمعیت مسیر را طرفداران شیخ فتنه (مقتدی صدر) تشکیل میدهند…
خلاصه اینکه در این مسیر از عزیزانی که درب حرم امام رضا را شکستند وضریح را لیس زدند هست تا آن پرستاری که جانش را در کف دست گذاشت و خون گریه میگرد که در خانه هایتان بمانید
در این مسیر از پشت میز و اسپیلت نشین ها هستند که بدون صف و با یک زنگ پاسپورتشان تمدید شد، تا آنکه با ساعت ها ایستادن در صف توفیق حضور پیدا کرد
.
از افراط تا تفریط از عقل تا احساس همه هستند . اما اینکه کدام یک از این جمعیت عباسِ امام زمانش میشود و کدام یک طرماح؟ کدام یک علی اکبر مولایش میشود و کدام یک ضحاک؟ این را فقط شما میدانید و لاغیر . دعایمان کن . دعایمان کن جزو آنهایی نباشیم که وقتی مولایمان ظهور کرد روی برگردانیم، غر بزنیم، با این عقل ناقصمان برای امام معصوم دلیل و منطق بیاوریم….
تمام.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.