بغض

ما باید از این بغض بمیریم…

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.