هیچ فرقی نمیکنه

هییییچ فرقی نمیکنه  لباسی که تنته چیه ، هییییچ فرقی نمیکنه کجا داری خدمت . وقتی جنست جور شد. وقتی کارتو با اخلاص و صرفا برای رضا خدا انجام دادی،  وقتی عاشق خدا شدی، وقتی امتحانای سخت و آسونه خدا رو خوب جواب دادی، برای خدا هیچ فرق نمیکنه لباس تنت چیه، با همون کت و شلوار ، با همون لباس زیبای آتش نشانی شهیدت میکنه. میبرت پیش خودش، دیگه تو میمونی و زندگی ابدی و جاودانه با همونی که شب ها باهاش خلوت داشتی، با همونی که روزها به عشقش کار میکردی و دست میگرفتی….

یادی کنیم از  شهدای این چند روز اخیر، شهید اسماعیل احمدی و شهید رضا دارابی 

شهید حسین احمدی شب جمعه ، شب ولادت سید الشهدا و شهید رضا دارابی روز ولادت امام سجاد(ع) آسمانی شدند

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.