...
بسم الله الرحمن الرحیم 
.
بالاخره یک مناسبتی قسمت شد که ما این عکس رو روی تخته شاسی بچسبونیم و قاب بگیریم و هدیه بدیم ... 
روزت مبارک ، معلم و مادر عزیز ... نظرات
ف،ع پنجشنبه 10 بهمن 1398 13:08
آن شا الله خداوند نگه دار و یارو ویاور مادر عزیزتون باشه
ارسال نظر