نشانه های ظهور از قَرَن هویدا شد

ز خون فاطمیون بغض شیعه دریا شد

یمن فدایی حب علی و زهرا شد

دوباره حادثه ی کربلا و عشق حسین

و لاله های سر از تن جدا و عشق حسین

هزار سال گذشته ز کینه ی خیبر

و غصب حق ولایت –  ز میخ و شعله ی در

به روی نیزه بلند است آفتاب و قمر

هنوز شیعه و یا لَیتَنی  به لب دارد

حسین مظهر خون خدا لقب دارد

نفاقهای جَلی ،کینه های بی پایان

و شرک های خفی ، پشت آیه ی قرآن

جنون و وحشت آن گرگ های سرگردان

شکسته بال و پر کودکان صنعا را

به خون نشانده تن شیعیان مولا را

دوباره خولی و شمر و سعود هم پیمان

خلیفه های  عرب با یهود هم پیمان

ریا و نفرت و کفر و جنود هم پیمان

به سر رسیده ستم هایتان سعودی ها

سران ناخلف و کافر…. ای یهودی ها

به حُرمت نفس مصطفی نبی الله

قسم به اشهد ان علی ولی الله

به آه فاطمه و غیرت علی الله

به سوی کاخ تو ای ابرهه ابابیلیم

که از زلاله ی  السابقون و هابیلیم

اویس و یاسر و سلمان ،  شدیم آماده

دمشق و ضاحیه…  ایران ، شدیم آماده

قسم به خون شهیدان شدیم آماده

رسیده آیه ی تقدیرمان به فتح مبین

زمان رجعت مولا شده به قطع یقین

به عطر ناب و زلال حوالی قمصر

به ذوالفقار عدالت به شافع محشر

به عشق ” ناد علیٌ  به فاتح خیبر

به سر رسیده سیاهی ، بهار می آید      

ز سرزمین قَرَن بوی یار می آید

به خضر و نوح و سلیمان به سوره ی طه

به صبر و طاقت ایوب و یوسف و موسی

به هود و یوشع و داود و حضرت عیسی

که فصل غربت مهدی تمام خواهد شد

حکومت علوی مستدام خواهد شد

صدای  یوسفِ در چاه می رسد – آری

خلیل بت شکن همراه می رسد – آری

و آخرین قمر از راه می رسد – آری

در انتظار تو رکن یمانی آقا جان

برای ثبت قیامی جهانی آقا جان

صدای منجی عالم شنیده خواهد شد

و قلب  عشق در عالم تپیده خواهد شد

که  انتهای تباهی سپیده خواهد شد

در انتظار سواری ز نسل فاطمه ایم

به هرچه ظلمت و تکفیر و جهل خاتمه ایم

دلم دوباره گرفتار عطر پیرهن است

بگو که یوسف کنعان حوالی یمن است ..!       

امیر خیمه نشین در مسیر آمدن است

مرا سیاهی لشگر … قبول کن آقا

فدایتان تن و این سر … قبول کن آقا

نعیمه امامی